O nas - Na czym polega technologia termoformowania?

 Termoformowanie to nazwa procesu technologicznego, w którym ze sztywnych folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury bliskiej temperatury mięknienia (charakterystycznej dla danego tworzywa), formuje się produkty o określonych kształtach. Stosunkowo proste, tanie i wysokowydajne przetwórstwo sprawia, że termoformowanie jest szeroko wykorzystywane w produkcji wyrobów wielkogabarytowych. W zależności od oferowanych rozwiązań technicznych i zakresu oprzyrządowania istnieje możliwość prowadzenia zarówno produkcji jednostkowej jak i masowej. Podczas termoformowania wyrobów wielkogabarytowych występują zawsze dwie podstawowe operacje, następujące bezpośrednio po sobie: ogrzewanie półfabrykatu i kształtowanie (formowanie) produktu. Materiał poddawany obróbce mocowany jest w uchwytach igłowych na obwodzie formowanej powierzchni. Ogrzewanie zapewniają elektryczne promienniki podczerwieni, zlokalizowane w odległości ca 125 mm (5 cali), po jednej lub obu stronach półfabrykatu. Czas ogrzewania niezbędny do uzyskania odpowiednio miękkiego materiału zależy od rodzaju polimeru, jego grubości i koloru. Rodzaj polimeru i ewentualne napełnienie mają wpływ na przewodnictwo cieplne. Białe płyty trudniej pochłaniają promieniowanie cieplne w podczerwieni, w porównaniu do elementów ciemno zabarwionych. Im jaśniejsze płyty, tym dłuższe cykle ogrzewania. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje procesu termoformowania:
 ● próżniowe,
 ● ciśnieniowe,
 ● mechaniczne.
 Na ogół stosuje się rozwiązania mieszane, co sprzyja lepszej wydajności i jakości uzyskanych produktów. Rozciąganie płyty w trakcie termoformowania powoduje zróżnicowanie grubości przekroju materiału i przecienienia w miejscach głębokiego tłoczenia. Proces jest kontrolowany, a dopuszczalne odchyłki ustalane są już w fazie projektowania wyrobu, oprzyrządowania i wyboru technologii formowania. Podczas próżniowego formowania stosuje się:
 ● formy negatywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy, oraz wymiarów ma miejsce po stronie zewnętrznej wyrobu), lub
 ● formy pozytywowe (dokładne odwzorowanie faktury formy, oraz wymiarów ma miejsce po stronie wewnętrznej wyrobu).
 Produkty otrzymane metodą termoformowania przeznaczone są do wszystkich gałęzi przemysłu: – opakowania jednorazowe np. kubki, tacki, talerzyki, – opakowania produktów kosmetycznych, produktów chemii gospodarczej, produktów przemysłowych, – produkty otrzymywane z termoformowania płyt np. kasetony, szyldy reklamowe, osłony, obudowy maszyn, palety transportowe.


Copyright (c)2020, All Rights Reserved